Workshop Fiscaal Vertegenwoordiging

Barendregt Compliance verzorgt een "in-company" opleiding / training / workshop.

 

De medewerkers van verschillende disciplines in uw bedrijf worden in de vorm van een workshop opgeleid tot fiscaal vertegenwoordiger. Omdat het om een "in-company" opleiding gaat, kan deze naar uw wensen worden aangepast. De workshop is praktijkgericht, interactief en bestaat uit 2 of 3 sessies, afhankelijk van de door u gewenste onderwerpen en diepgang. Onderwerpen die aan bod komen:

 • - Juridisch kader BTW wet- en regelgeving
 • - Werking van BTW systeem & intracommunautaire transacties
 • - Buitenlandse ondernemer
 • - Fiscale vertegenwoordiging
 • - Verschillen met Directe vertegenwoordiging
 • - Machtigingen / Contracten
 • - Zekerheid stellen / Contra bankgarantie
 • - Implementatie Fiscale Vertegenwoordiging
 • - BTW bij invoer van buiten de EU
 • - Verwervingen in EU of NL
 • - BTW bij leveringen EU / NL / EXPORT / ABC transacties
 • - Carrouselfraude
 • - Afstandsverkopen (verkopen aan particulieren in de EU)
 • - Retour leveringen
 • - Gratis leveringen / Garantieleveringen
 • - Praktijkvoorbeelden
 • - Administratieve systemen
 • - FV bij opslag en distributie
 • - Dossieropbouw
 • - Factuurvereisten
 • - Aantonen juiste toepassing van het 0% tarief
 • - Interne procedures
 • - Aangifte BTW, listing ICP en Intrastat
 • - BTW actualiteiten