Fiscale vertegenwoordiging of Directe registratie

Barendregt Compliance treedt niet zelf op als fiscaal vertegenwoordiger maar ondersteunt bedrijven die dit wel doen of buitenlandse bedrijven die een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland zoeken.

 

Buitenlandse bedrijven die in Nederland goederen in het EU vrije verkeer invoeren of aankopen en deze goederen overbrengen naar een ander EU land of verkopen aan afnemers in de EU, NL of uitvoeren; krijgen te maken Nederlandse BTW rechten en plichten. De buitenlandse ondernemer kan zelf een BTW nummer aanvragen of een fiscaal vertegenwoordiger voor de BTW aanstellen. Dit kan een "algemeen" of een "beperkt fiscaal vertegenwoordiger" zijn. AFV of BFV.

 

Als een fiscaal vertegenwoordiger voor de BTW wordt aangesteld, kan gebruikt gemaakt worden van het aantrekkelijke financieringsvoordeel van de BTW verleggingsregeling bij invoer, volgens art. 23 van de Wet Omzetbelasting.

 

In de meeste gevallen treedt een logistiek dienstverlener, expediteur of douane agent op als fiscaal vertegenwoordiger. Barendregt Compliance verleent de volgende diensten:

  • - Aanvraag vergunning Fiscale Vertegenwoordiging voor BTW
  • - Aanvraag BTW nummer voor buitenlandse ondernemer - Directe registratie
  • - Support bij stellen van zekerheid aan de Belastingdienst
  • - Opstellen van machtiging en contract voor Fiscale Vertegenwoordiging
  • - Opzetten van de benodigde BTW administratie
  • - Beschrijven van interne werkprocedures
  • - Beschrijven van externe werkprocedures / SOPs
  • - Implementatie van een interne controle toolkit
  • - Opleiding Fiscale Vertegenwoordiging (zie pagina "opleiding")
  • - Externe controle op uw BTW administratie

 

 * Barendregt Compliance beperkt al deze activiteiten enkel tot Nederland.