BTW Tools

Vele logistiek dienstverleners die als fiscaal vertegenwoordiger voor de BTW optreden, hebben geen passende applicatie beschikbaar om de vereiste administratie in vast te leggen zoals die vereist zijn in Art. 31 en 31a van de Uitvoeringsbeschikking Wet OB. Vaak wordt er gewerkt met Excel sheets of douanesoftware waar alleen de douane aangifte vastgelegd kan worden. Met name als er sprake is van opslag, EU verwervingen of meervoudige leveringen schieten systemen tekort.

Door de BTW administratie in een systeem vast te leggen wordt er structuur aangebracht in de administratie, het overzicht komt terug en er komen mogelijkheden beschikbaar om actief te gaan werken aan verlaging van het BTW risico op opvolledige of onjuiste dossiers.

Wij bieden één oplossing voor de BTW administratie van de fiscaal vertegenwoordiger:

 

Barendregt VAT Compliance Tool

Dit is een database in MS Access waarin de volledige BTW administratie gevoerd kan worden. Inclusief mogelijkheid van inlezen externe gegevens.